Chuẩn bị

Tổng quan

Trong bước chuẩn bị cho workshop SageMaker, chúng ta sẽ tiến hành tạo Amazon SageMaker Studio và tải các tập tin phục vụ cho workshop từ GitHub repo. Bước chuẩn bị này có thể được sử dụng để chuẩn bị cho các workshop tiếp theo trong chuỗi workshop về Amazon SageMaker.

Nội dung

  1. Tạo Amazon SageMaker Studio
  2. Tải Github Repo