Chuẩn bị Dataset

Chuẩn bị Dataset và upload lên S3 bucket

 1. Kết nối tới địa chỉ sau trên trình duyệt của bạn và download dataset dưới đây để chuẩn bị cho workshop.
https://sagemaker-sample-data-us-west-2.s3-us-west-2.amazonaws.com/autopilot/direct_marketing/bank-additional.zip
 • Giải nén và lưu vào máy tính của bạn.
 • Vào giao diện AWS Management Console và truy cập vào dịch vụ S3.
 • Click vào bucket sagemaker-studio-xx.

Studio

 1. Click Upload.

Studio

Bucket sagemaker-studio- được tạo tự động khi bạn tạo SageMaker Studio domain trong phần chuẩn bị.

 1. Tại trang Upload, kéo thả folder bank-additional vào hoặc click Add Folder và lựa chọn folder bank-additional bạn đã tải về.
 • 3 files nằm trong folder bank-addtional sẽ được hiển thị.

Studio

 1. Kéo màn hình xuống dưới và click Upload.

Studio

 1. Sau khi quá trình upload hoàn tất , bạn sẽ thấy thông báo thành công, click Close.

 2. Chúng ta có thể kiểm tra folder dataset đã xuất hiện trong S3 bucket.

 • Bạn sẽ thấy 3 files khi click vào folder bank-additional.

Bạn đã hoàn thành bước upload dataset vào Amazon S3. Ở bước tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình tính năng Data Wrangler.