Tải GitHub repo

Tải GitHub repo.

  1. Trong giao diện SageMaker notebook, click vào biểu tưởng Launch Terminal. Kernel sẽ cần khởi động hoàn chỉnh để bạn có thể click Launch Terminal ( Biểu tượng vòng tròn kế bên nút Share sẽ hiển thị trống). Studio

  2. Trong giao diện terminal, gõ dòng lệnh sau:

git clone https://github.com/aws-samples/amazon-sagemaker-immersion-day.git
  • Sau khi quá trình clone hoàn tất, bạn sẽ thấy folder amazon-sagemaker-immersion-day được tạo ra ở menu bên trái của SageMaker Studio.

Studio

Chúc mừng bạn đã tải về thành công nội dung phục vụ cho workshop SageMaker Immersion Day.